Conversation Between SkCLucky and IIunToucHedII

1 Visitor Messages

  1. Minak's Thorn konusuna da bir yetkili en azından konunun incelenip incelenmeme ihtimali olduğuna dair bir yorum yapmak üzere girebilir mi? 2015'den beri gözardı ediliyoruz. Bir yanıtı haketmiyor muyuz? Oyunda açıklama ile özellik arasında uçurum var ve oyuncu olarak bundan olumsuz etkileniyorum. En azından bir cevap verilmesi hususunda yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1