Announcements

Forum: Genel Tartışma Bölümü

 1. Game Master Patheoz's Avatar
  Join Date
  Jan 2015
  Posts
  73,411
  Class
  KO -> Warrior
  Server
  KO -> Ares
  Race
  El-Morad

  KVKK HAKKINDA BİLGİLENDİRME

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME


  Game Cafe Services Bilişim ve İletişim Hiz. Tic. Ltd. Şti (Game Cafe) olarak siz değerli müşterilerimizin veri güvenliğini göz önünde bulundurarak, kısa bir süre evvel yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

  KVKK uyarınca, Game Cafe.’nin siz değerli müşterilerine sunduğu ürün veya hizmetlere dair avantajlarından faydalanabilmek amacıyla, kişisel verilerinizin tarafımızla paylaşması halinde, Game Cafe, Veri Sorumlusu sıfatıyla, bu kişisel bilgileri Kanun’da açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve Kanun’da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

  Kişisel verileriniz, yayıncılık faaliyetimiz başta olmak üzere, şirketimizin ana sözleşmesinde belirtilen faaliyetleri kapsamında; Game Cafe’den ürün veya hizmet alırken tarafınıza sorulan sorulara verdiğiniz cevaplar, beyan ettiğiniz bilgiler, talep ettiğiniz işlemler, erişim ve trafik bilgileri, GPS verileri yahut veri sorumlularımızın gözlem yoluyla tespit ettiği verilerden oluşmakta olup bu bilgilerin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (internet) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, Veri Koruma Kurulu ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek amacıyla ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilerle; doğrudan veya dolaylı yurtiçi, yurtdışı iştiraklerimiz ile şirket faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız, birlikte çalıştığımız, işbirliği yaptığımız danışmanlar ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

  Yürülükteki mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı şirketlerve diğer 3. kişilerdir.

  Game Cafe, internet siteleri, sabit veya mobil cihazlarınızdan erişim sağladığınız Game Cafe varlıkları gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

  KVKK’nın 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

  Haklarınızın, Kanun’un ilgili maddelerinin yürürlük tarihi olan 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimizce yapılacak masrafları, Kanun’un Veri Sorumlusuna Başvuru başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklı olduğunu belirtmek isteriz.

  7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

 2. Mod Team Lead ScORp_LiON's Avatar
  Join Date
  Feb 2013
  Posts
  53,663
  Class
  KO -> Rogue
  Server
  KO -> Ares
  Race
  Karus

  Forum Kuralları

  1. Knight Online forumlarında küfür etmek, genel ahlak ve görgü kurallarına aykırı, diğer üyeleri rencide edecek, tehdit edecek, küçük düşürecek, güvenliğini riske sokacak ve özel hayatına saygı göstermeyen mesajlar yazmak yasaktır.
  2. Knight Online forumlarında, ülkeler aleyhinde, ülke yasalarına aykırı siyasi ve ideolojik görüşleri ifade eden, kanun dışı faaliyetlere yönelik mesajlar yazmak yasaktır.
  3. Knight Online forumlarında kişilerin ırk, din, inanç ve kişilik haklarına saygısızlık belirten ifadeler kullanmak yasaktır.
  4. Knight Online forumlarında, NTTGame harici herhangi bir ürünün veya markanın reklamını, tanıtımını veya duyurusunu yapmak yasaktır.
  5. Knight Online forumlarında üyelerin kendileri yetkili gibi göstermeleri, diğer üyeleri bu şekilde uyarmalarına izin verilmemektedir. Bu yetkiye sahip sadece forum moderatörleri ve oyunun yetkili personelidir. Bu tarz yaklaşımlarda bulunan kullanıcılar uyarılacak, uyarının dikkate alınmadığının ve devam edildiğinin tespit edilmesi durumunda forum moderatörleri veya oyunun yetkili personeli tarafından süreli/süresiz forumdan uzaklaştırılacaklardır.
  6. Knight Online forumlarında sürekli aynı sözleri tekrarlamak, anlamsız, gereksiz mesajlar yazmak, sürekli büyük harf kullanmak veya buna benzer iletişimi güçleştirecek tarzda mesajlar yazmak yasaktır.
  7. Knight Online forumlarında yazılan mesajlar Knight Online yönetimi ve görevlileri tarafından kontrol edilmektedir. Knight Online yönetimi ve görevlileri gerekli gördüğü takdirde forum içinde yer alan mesajları silme ve bu mesajları yazan kişilerin NTTGame portalına girişlerini engelleme hakkına sahiptir.
  8. Knight Online forumlarında gönderilen mesajların içeriğinden tamamen üyeler sorumludur. Forumda yer alan tüm mesajlar kontrol edilmektedir, ancak buna rağmen bu mesajların içeriğinden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü yasal yükümlülük, yasal sonuç veya yaptırımlarından, mesajı yazan kişi sorumludur. Forumda yayınlanan hiç bir mesajdan Knight Online yönetimi sorumlu tutulamaz.
  9. Yeni bir başlık açılmadan önce, benzer başlığın açılıp açılmadığı kontrol edilmelidir. Başlıkların doğru konular altına açılması gerekmektedir. Açılan başlıkların yeri, gerekli görüldüğü takdirde forum moderatörleri tarafından değiştirilebilir. Yanlış konular altında başlık açan, daha önce açılan başlıkların aynılarını açan veya gereksiz konularda başlık açan kullanıcılar Knight Online yönetimi veya forum moderatörleri tarafından uyarılırlar.
  10. Knight Online forumlarında telif hakları gerektiren her türlü mp3 linkleri, video linkleri, mp3 veya video programları, korsan yazılım linkleri içeren veya bunların dağıtılmasını destekleyen, yönlendiren içeriğe sahip mesajlar yazmak yasaktır. Bu şekilde mesaj yazan kullanıcılar siteden süresiz olarak uzaklaştırılırlar.
  11. Üyelerin mülk adresleri, forum ve oyun giriş bilgileri, aktivasyon ve promosyon kodları gibi kişiye özel bilgilerini İZİNLİ olsun veya olmasın, site içerisindeki üçüncü kişilerle paylaşması, kendi güvenlikleri sebebiyle kesinlikle yasaktır.
  12. Herhangi bir siyasi partinin reklamının veya propagandasının yapılması ve bu konular hakkında gereğinden fazla yorum getirilmesi yasaktır ve bu konudaki yorumlar gerekli görüldüğü takdirde silinecektir.
  13. Oyun içerisinde çekilmiş küfür içerikli mesajların yer aldığı ekran görüntülerini paylaşmak kesinlikle yasaktır. Bu tarz şikayetlerinizi hile şikayetleri bölümü aracılığıyla yapmanız gerekmektedir.
  14. Elinizde kanıt olsun yada olmasın herhangi bir üye hakkında iftira niteliği taşıyan yazılar yazmak, alay edici konular açmak kesinlikle yasaktır. Kişi hakkındaki şikayetinizi hile şikayetleri bölümü aracılığıyla yapmanız gerekmektedir.
  15. Knight Online ekibini zedeleyici tarzda hakaret içerikli mesajlar yazmak, iftira ve yalan atarak karalama yapmak forumdan süresiz uzaklaştırılmayla sonuçlanır.
  16. Forum içerisinde NTTGame bünyesi dışında bulunan oyunların yazılması, reklamının yapılması, doğrudan veya dolaylı olarak oyuncuların bu oyunlara yönlendirilmesi yasaktır.
  17. Oyun ile alakalı bugların/açıkların/eksikliklerin/hataların diğer oyuncuları tedirgin edecek veya yanlış yönlendirecek şekilde, konu veya mesaj olarak yazılması, bu mesajlar sırasında yönetimi küçük düşürücü ve zora sokan söylemlerde bulunulması durumunda, mesaj yazan kişilerin mesajları düzenlenir ve ısrarla aynı tavrı sürdürmeleri halinde forum üyelikleri üzerinde süreli/süresiz ban cezası uygulanır.
  18. Hiçbir site kullanıcısı hesabını başka bir kullanıcı ya da dışarıdan biri ile ortak bir şekilde kullanamaz, şifrelerini başka birileri ile paylaşamaz. Üyelerimiz kendi hesap ve şifrelerinden, korunmasından ve gizliliğinden kendileri sorumludur. Knight Online yönetimi herhangi bir durumda, çalınan, kaybolan şifrelerden sorumluluk kabul etmemektedir.
  19. Knight Online forumları içerisinde açılan hesaplarda küfür içeriği, siyasi, etnik ve dini içerikli isimler Knight Online yönetimi tarafından yasaklanacaktır. Lütfen seviyeli ve düzgün isimler almaya özen gösteriniz, NTTGame hesabınız sadece forumlarda değil, oyunlarda da kullanılacağından, tüm oyun hesaplarınız kapanabilir. Küfür içerikli hesapların kapanması durumunda üye, Forum Kuralları'nı kabul ettiğinden herhangi bir hak iddia edemez ve Knight Online yönetimi de kuralların içine bu maddeyi koyduğundan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir.
  20. Knight Online forumlarında mesajınızın tamamını kapsayacak şekilde gereksiz yere renk, boyut, kalınlık, ifade gibi efektler kullanamazsınız. Mesajın tamamını büyük harflerle yazamazsınız. Aynı mesajı bir defadan fazla gönderemezsiniz. Üst üste birbiriyle ilişkili birkaç mesaj gönderemezsiniz. Mesajınıza ekleme yapmak için "Düzenle" butonunu kullanmalısınız.
  21. Açılacak başlığın ismi, başlığın içeriğini anlatan bir yapıya sahip olmalıdır. İçeriği anlatmayan başlıklar kullanıcıya bilgi verilmeden, yönetici inisiyatifi ile silinebilir. GM yardım! Acilllllllllll, Bakın bi, İçeriiii, Sorunnnnn ve buna benzer, içeriği hiçbir şekilde tanımlamayan başlıklar da forum düzeni kapsamında silinebilir. Lütfen başlık açarken sorunu anlatan, düzgün bir dil kullanmaya özen gösteriniz.
  22. Kullanıcı ya da yöneticiler açtıkları başlık ya da attıkları mesajlarda dilimizi mümkün olduğunca güzel kullanmaya gayret etmelidirler.
  23. Mesaj sayısını artırma amaçlı sürekli mesaj yazmak ve benzeri faaliyetler yasaktır. Uyarı ile kapatılan, kilitlenen başlıkların yeniden açılması veya devam ettirilmesi cezai işleme tabiidir. Herhangi bir yardım veya amaç olmaksızın, eski başlıklar aktif edilemez. Aynı başlığın birden fazla bölüme açılması ise kesinlikle yasaktır.
  24. Forumları kullanırken konuları, ait oldukları kategoriler altına açmanızı rica ederiz. Gereksiz başlıklar açmamaya, aynı veya benzer bir konuda daha önce başka bir başlık açılıp açılmadığını 'Arama' fonksiyonunu kullanarak kontrol ettikten sonra başlığı açmaya, gereksiz ve flooding niteliği taşıyabilecek sıklıkta mesaj atmamaya özen gösteriniz.
  25. Knight Online forumlarındaki üyelerin avatarlarında şiddetin unsurunun abartıldığı, siyasal, müstehcen ya da dini simgelerin kullanıldığı resimler kullanılamaz. Bu kurallara uymayan kullanıcıların avatarları yönetim tarafından haberli ya da habersiz bir biçimde silinir. Gerekli görünürse kural ihlalinden dolayı çeşitli yaptırımlar da uygulanabilir.
  26. Knight Online forumlarındaki imzalar; reklam bağlantıları veya kullanıcıların zararına yönelik bağlantılara yönlendiremez. Küfür, müstehcen ve benzeri forum kurallarında yasaklanmış olan diğer içerikleri içeremez.
  27. Siteden süresiz uzaklaştırılan kullanıcıların mesajların veritabanından silinmesi yönetimin insiyatifindedir.
  28. Özel mesajlarda konuşulan konular, üyelerin özel haklarına girer ve forumlarda paylaşılması uygun görülmemektedir. Özel mesaj yoluyla hiçbir üyemizi rahatsız edecek mesajlar gönderemezsiniz. Gerek görüldüğünde özel mesajlarınız incelenebilir ve forumlardan uzaklaştırma alabilirsiniz. Hangi durumlarda üyenin uzaklaştırma alacağı kararı yönetim tarafından verilmektedir ve yönetim karar verme hakkını saklı tutar.
  29. Bu kuralların tümü Facebook ve Twitter hayran sayfamız için de geçerlidir.
  30. Forum, Facebook ve Twitter hayran sayfasındaki davranışlarınız gerektiği zaman doğrudan oyun hesabınızı da etkilemektedir. Bu yüzden lütfen kurallara uyunuz.
  31. Knight Online forum kurallarına uymayan ve hatalarında ısrar eden kullanıcılar Knight Online yetkilileri tarafından süresi kendi inisiyatiflerine bağlı olarak NTTGame portalından uzaklaştırılabilirler. Knight Online yönetimi tarafından bu süre uzatılabilir ve gerekli görüldüğü takdirde kullanıcının siteye girişi engellenebilir.  Knight Online yönetimi kurallarla alakalı değişiklikleri, gerekli görmeleri durumunda değiştirme ve yayınlama hakkını saklı tutar.